Haags Montessori Lyceum

Innovatie in het onderwijs: de Inhouse Expert aan het werk bij het Haags Montessori Lyceum

Data driven design

Live interviews

Co-creatie

Living lab

De uitdaging

Hoe kunnen we leerachterstanden snel, efficiënt en structureel inhalen en voorkomen?

De aanpak

Door corona is er landelijk een leerachterstand ontstaan bij leerlingen op middelbare scholen. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bood scholen financiële ondersteuning om deze achterstanden aan te pakken. Het Haags Montessori Lyceum (HML) wilde geen noodverbanden aanleggen. Ze zochten naar een manier om, conform hun visie, op de drie kernniveaus impact te maken op de vaardigheden van de leerlingen: cognitief, executief en sociaal-emotioneel. 

Dus niet zo snel mogelijk zo veel mogelijk extra krachten en coaches inhuren. Maar wél een duurzamere, innovatieve oplossing met een structurele impact. Uiteraard binnen de beschikbaar gestelde middelen en tijd. Om dat voor elkaar te krijgen had het HML behoefte aan een frisse blik van buitenaf. Dat werd een Inhouse Expert van Makerlab, in de persoon van experiment designer Jornt van Dijk. Hij leverde een meetbaar plan van aanpak af, geprioriteerd naar impact en succeskans. Daarbij maakte hij maximaal gebruik van de kennis en expertise binnen de organisatie zelf.

Agendapunt één voor Jornt was het samenstellen en begeleiden van een kernteam dat in co-creatie aan de slag ging. Dit werd het kloppend hart én de motor van het project. Wij geloven in de kracht van gedegen onderzoek: je valideert een onderbuikgevoel en creëert daarmee draagvlak. Onder ouders en leerlingen maar ook bij docenten zelf. Meten is weten (zie ook de blog die Jornt schreef over dit onderwerp).

Schoolresultaten kun je opvragen, maar… hoe meet je of scholieren lekker in hun vel zitten? Beide zijn even relevant. Enquêtes en de genoemde schoolresultaten leverden meetbare gegevens op. Voor de mérkbare resultaten zetten we observaties, kwalitatieve research, interviews en evaluaties onder leerlingen en (externe) experts in. Om dit zo goed mogelijk te doen, maken we van de school een Living Lab, met testopstellingen in de mentor-uren. Zo observeer je van dichtbij, én zit je midden in de dagelijkse omgeving van de leerlingen en docenten.

Het resultaat? Een bizar grote monster excel vol met data. Hoe de drie niveaus – cognitief, executief en sociaal-emotioneel – zich bijvoorbeeld tot elkaar verhouden. Maar ook welke ideeën, weerstand en wensen er zijn. Door het toepassen van data-driven design kon ons team al die onderzoeksgegevens slim inzetten bij maken van keuzes in het innovatietraject. 

Voor de ‘schoolscan’ van het NPO was er de harde eis om per leerling een persoonlijk actieplan aan te leveren. Het HML wilde zelf juist een zo groot mogelijk groep leerlingen en docenten structureel helpen. Een van de meest impactvolle innovaties zat daardoor aan het begin. We keken niet wat een leerling individueel nodig heeft, maar zochten naar de grootste pijnpunten schoolbreed. 

Dit leverde twaalf bovenliggende ontwikkelgebieden op, waaronder groepsdynamiek, reflectie en acceptatie en examentraining in de vorm van sprints. Er werd per gebied gekeken naar de succescriteria en de impact: hoeveel leerlingen bereik je ermee? Daarna maakte het team een selectie uit bestaande oplossingen – binnen school of met externe krachten – en nieuwe innovatieve schoolprojecten. Door per leerling aan te geven binnen welke ontwikkelgebieden hij of zij valt, ontstond toch een individueel plan en voldeden we aan de eis van NPO én aan de wensen van het HML.

Innovatie is vaak een langzaam, tijdrovend en gecompliceerd proces. Door een Inhouse Expert als Jornt van Dijk in te zetten kwam het HML direct tot de kern. Het eindresultaat is een meetbaar én uitvoerbaar plan. Leerlingen krijgen een custom onderwijsplan, gebaseerd op schoolbrede ontwikkelgebieden. De bijvangst? Het HML is een innovatieve school. Dankzij de gedegen aanpak en samenwerking kunnen alle ideeën die leven steeds beter opgepakt en uitgevoerd worden in de school.

Lees in dit dubbel-interview met Leonie van der Zanden-Veth, toenmalig hoofd bedrijfsvoering van het Haags Montessori Lyceum (HML) en Jornt, over de grootste eyeopeners en learnings tijdens dit unieke project.

Dit project werd gedaan in samenwerking met Unplugged.

De impact

Doelgerichtere aanspraak van het NPO

Vermindering leerachterstanden, voelbaar op lesniveau en schoolbreed

Structurele verbetering van het eigen innoverend vermogen

Benieuwd wat een Inhouse Expert voor jouw innovatie organisatie kan betekenen?

'We hadden eerder niet de middelen en de mindset om te experimenten. Dat is wel veranderd. Iedereen binnen het HML is meer betrokken bij alle plannen, is er zelfs onderdeel van, waardoor er een groter draagvlak is.'

Leonie van der Zanden-Veth

(voormalig) Hoofd Bedrijfsvoering Haags Montessori Lyceum

OVpay

Onderweg naar een nieuwe manier van betalen in het OV

Is het al tijd voor innovatie?

Sander Goudswaard

Partner MakerLab

+31 6 41 36 81 66

sander@makerlab.nl

Contact opnemen

Naam

E-mailadres

Bericht

Bedankt voor je bericht!

We zullen proberen zo snel mogelijk te reageren.

Er ging iets mis met het versturen van het formulier.