Privacyverklaring

MakerLab verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers, prospects, sollicitanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze contactpersonen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@makerstreet.nl of +31 (0) 20 700 6678. MakerLab heeft haar hoofdkantoor gevestigd aan de Helicopterstraat 15-17-19 (1059 CE) te Amsterdam.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Voor- en achternaam, telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, functietitel, contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookieverklaring) en surfgedrag. Zie specifiek de vermelde persoonsgegevens onder elk kopje van deze verklaring.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Bij het gebruik van onze website en diensten is het mogelijk dat je bepaalde gegevens bij ons achterlaat. Dat kunnen soms persoonsgegevens zijn. Welke soort persoonsgegevens wij verwerken staat hieronder beschreven.

Toelichting en doeleinden gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor specifieke, expliciete en rechtmatige doeleinden. MakerLab verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Digitale communicatie
Soort persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

Je kunt in contact komen met MakerLab via e-mail, contactformulieren of door telefonisch contact op te nemen. De informatie die wij verzamelen wordt gebruikt om je vragen te beantwoorden, verdere communicatie op te zetten en je te voorzien van de gewenste informatie. De overige gegevens bewaren we zo lang als dat nodig of toegestaan is voor de in deze verklaring beschreven doelen.

Bent je een klant bij MakerLab, dan verwerken wij deze gegevens ter uitvoering van een met jou opgestelde overeenkomst. Als je geen klant bent, verwerken we deze gegevens op basis van jouw toestemming.

Diensten en contractuele verplichtingen
Om onze contractuele rechten en plichten zo efficiënt mogelijk uit te voeren verwerken wij je gegevens, zoals voor facturatie, het bijhouden van licenties en het nakomen van wettelijke bewaarverplichtingen. We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren tijdens de contractuele relatie en voor een periode van zeven jaar voor zover dit ten behoeve is van bedrijfsmatige documenten. Verder verwerken wij deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst met jou.


Informatie en content
Soort persoonsgegevens: naam, e-mailadres

Via onze websites is het mogelijk om content en informatie te downloaden. We gebruiken jouw gegevens om de gevraagde informatie toe te sturen. Tevens kunnen we deze gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het informeren over de door MakerLab aangeboden diensten.

Je gegevens worden bewaard zolang je onze communicatie wilt ontvangen. De gegevens die je ons hebt verstrekt verwerken we op basis van jouw toestemming.

Sollicitaties
Soort persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, woonplaats, geboortedatum, LinkedIn profiel, online portfolio, motivatie.

Via onze vacature pagina's kan je reageren op vacatures bij MakerLab. Wij bewaren je gegevens tijdens het sollicitatieproces en - voor niet succesvolle kandidaten - maximaal zes maanden na het einde hiervan. Indien er geen geschikte vacature is, kunnen we zodoende contact met je opnemen, mocht er een vacature vrijkomen die wel matcht.

De gegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming of om stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een (arbeids)overeenkomst.

Verbetering van de dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden.

Onderzoeksdoeleinden
In het kader van onze dienstverlening bij MakerLab, richten we ons op het ondersteunen van onze klanten bij de ontwikkeling en verbetering van hun producten en diensten. Een onderdeel hiervan is de creatie en het beheer van websites die specifiek zijn ontworpen voor onderzoeksdoeleinden. Deze websites stellen ons in staat om voor onze klanten inzichten te verzamelen door het analyseren van websiteverkeer en -gedrag. Daarnaast verzamelen wij op deze websites, indien vrijwillig verstrekt, contactgegevens van websitebezoekers om hen te benaderen voor diepgaander onderzoek, zoals interviews of enquêtes.

De verzamelde gegevens kunnen gedeeld worden met de klant waarvoor we het onderzoek uitvoeren, als onderdeel van de inzichten die we hen bieden. Deze gegevens verwerken we op basis van jouw toestemming en bewaren we tot maximaal 3 maanden na afloop van het onderzoek.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@makerlab.nl of +31 (0) 20 700 6678.

 • Inzage
  Natuurlijk mag je inzien welke gegevens we van jou verwerken. We vertellen je graag over het hoe en waarom.

 • Rectificatie en aanvulling
  Als je het idee hebt dat we verkeerde gegevens van je hebben, laat het ons dan weten.

 • Vergetelheid
  Het is mogelijk om de persoonsgegevens die we van jou hebben te verwijderen.

 • Beperking
  Als je het idee hebt dat we je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je dit beperken.

 • Bezwaar (verzet)
  Je kunt een bezwaar indienen voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

 • Overdraagbaarheid
  Het is mogelijk om je gegevens op te vragen bij ons, zodat wij deze overdragen aan je.

 • Menselijke blik bij besluiten
  Makerlab maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Je gegevens worden altijd door een menselijke blik verwerkt.

Voor alle rechten zoals hierboven vermeld is het noodzakelijk even contact met ons op te nemen middels bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. Indien je na het opnemen van contact met ons meent dat je rechten zijn geschonden, heb je het recht om daarover een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde ontvangers

Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen in sommige situaties worden gedeeld met derde partijen, om onze dienstverlening te kunnen verstrekken. Hieronder kunnen organisaties vallen als incassobureaus, applicatie leveranciers, cloudproviders en onze accountants.

Als wij samenwerken met organisaties die jouw gegevens of gegevens van jouw klanten verwerken in opdracht van ons, sluiten we een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor een hoog niveau van databeveiliging en vertrouwelijkheid. MakerLab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Een belangrijke dienstverlener waarvan Makerlab gebruikt maakt is:

 • Google voor de verwerking van email-, route- en analytics gegevens

Bij overdracht van persoonsgegevens aan een ontvanger in een land buiten de Europese Ruimte die geen passend beschermingsniveau biedt, nemen wij maatregelen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Links

Op de website van MakerLab zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. MakerLab is niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun persoonsgegevens verwerken.

Profilering en cookies

Bij het verzamelen en combineren van data gebruiken we cookies.

Als je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wij vragen je akkoord te gaan met het gebruik van deze cookies.

In onze cookieverklaring vind je meer informatie hieromtrent.

Onderzoeksdoeleinden
Als onderdeel van onze dienstverlening creëren wij websites voor onze klanten voor onderzoeksdoeleinden, waarvoor een eigen, op maat gemaakte cookieverklaring wordt opgesteld. Deze individuele cookieverklaringen zijn afgestemd op de specifieke functionaliteiten en doeleinden van deze websites. Voor informatie over het gebruik van cookies op deze websites verwijzen we je naar de cookieverklaring die direct op de betreffende website beschikbaar is.