6/3/2023

Workshop 360° Waardedenken: innoveren voor je klant, impact op de business

Serra Alink

B2B Marketeer

Je wil impact maken, maar je merkt dat jouw innovaties niet altijd het effect hebben waar je op had gehoopt. Goede ideeën stranden bijvoorbeeld door een gebrek aan budget, eigenaarschap of bestuur binnen de organisatie. Herkenbaar?

De inspirerende workshop 360° Waardedenken: innoveren voor je klant, impact op de business van MakerLab leert je om met een andere blik naar de toegevoegde waarde van jouw innovaties te kijken. We dagen je uit om je innovatiekracht met ons te vergroten.


Soms ben je als bedrijf, denktank of innovatielab lekker bezig, maar kom je op een punt dat je uitgedaagd of geïnspireerd wil worden. Tijd om met onze waardethermometer te ontdekken of je de impact die je met innovaties nastreeft ook écht bereikt.

In de workshop kijken we waar jij staat met je team. We onderzoeken samen of jullie allemaal over hetzelfde praten als je het over ‘toegevoegde waarde’ hebt en of jullie met dezelfde blik naar een probleem kijken. Zeker als er verschillende afdelingen en stakeholders zijn die meedenken en -beslissen over innovatieprojecten kan het knap lastig zijn om echte verandering teweeg te brengen.


In deze driedelige workshop laten wij je aan de hand van een bestaande case binnen jullie organisatie telkens door een andere bril kijken naar hoe je waarde kunt creëren. We kijken vanuit drie perspectieven:

  • Hoe kun je waarde leveren aan je doelgroep?
  • Hoe kun je waarde leveren vanuit de bedrijfsvoering?
  • Hoe kun je waarde leveren vanuit de innovatiecontext van de organisatie?


Bij MakerLab houden we niet van te veel theorie, we willen vooral dat je het zelf gaat doen. Daarom starten we klein, met de case en de behoeften van de doelgroep. We onderzoeken samen de waarden die jullie oplossing(en) leveren aan deze doelgroep. In de tweede fase zoomen we iets uit en kijken we naar de impact op de bedrijfsvoering – welke belanghebbenden er zijn en welke waarden jullie aan hen leveren.


De laatste stap die we zetten is een Innovatie Quickscan van jouw organisatie. We maken op basis van input die jij ons vooraf levert een assessment. Vragen als: is er een innovatievisie en zo ja, is die visie ook bekend bij iedereen? Hoe is de governance georganiseerd: wie beslist wat? De score van jouw organisatie kan verrassend en verhelderend werken bij het bepalen van pijnpunten en kernpunten in toekomstige innovatietrajecten.


Na afloop van deze workshop loop je weg met inspiratie over verschillende type waarden waar je eerder niet aan had gedacht, manieren om concreter te worden over de waarden die een innovatietraject kan leveren (aan de doelgroep of de bedrijfsvoering) en spreken jullie dezelfde ‘taal’ als jullie hierover met elkaar in gesprek gaan.


We dagen je uit om je innovatiekracht samen met ons te vergroten! Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Sander Goudswaard: sander@makerlab.nl.


Lees hier meer over de workshop 360° Waardedenken die wij bij Spaarne Labs, het innovatieprogramma van het Spaarne Gasthuis Ziekenhuis in Hoofddorp, hebben gegeven.