9/11/2022

Innovatie begint met de-risking

Mirte Vendel

Experiment Designer

Iedere goede innovatie begint met het wegnemen van risico’s. Huh? Maar innovatie ís toch juist het nemen van risico’s? Klopt. Maar om innovatie te laten slagen, is het verstandig om gebruik te maken van ‘de-risking’. Met de-risking neem je in een korte tijd efficiënt de grootste risico’s van een innovatie weg. Zo voorkom je dat je veel geld en tijd stopt in een project dat niets oplevert. 

Bij MakerLab werken we veel met de lean methode. Dat houdt in dat we innovaties efficiënt valideren, optimaliseren en sneller naar de markt brengen. Risicomanagement hoort daar ook bij. Wij testen de meest cruciale aannames die ervoor zorgen dat een propositie valt of staat. 

De-risking bij start-ups tot corporates

De-risking wordt ingezet binnen alle typen organisaties, van klein naar groot. Risicomanagement kan zowel bij corporates als bij start-ups bijvoorbeeld nuttig zijn. Bij start-ups eigenlijk al voordat het bedrijf van de grond komt. Lost het product of de dienst eigenlijk wel een probleem op? Als er geen probleem is: waarom willen klanten hier geld aan besteden? 

Bij grotere organisaties kan je met de-risking de haalbaarheid van een (nieuw) product of dienst toetsen. Stel bijvoorbeeld dat een afdeling een idee heeft voor een innovatief product, maar de uitvoerende afdelingen hebben hier de mankracht niet voor. Grote kans dat het product dan uitloopt op een flop. Met de-risking kan je dit voorkomen. Wij kijken waar een innovatie intern en extern stuk op kan lopen en sturen daarop bij.

De-risken met kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Zowel bij een grote als een kleine organisatie begint de-risking met kwalitatief onderzoek. We organiseren bijvoorbeeld interviews met de doelgroep en de stakeholders. Als deze interviews onze innovatie valideren, willen we dat ook kwantitatief testen. We testen of potentiële klanten bereid zijn te betalen voor een product of service. Zo ja, hoeveel dan?

Vervolgens kijken we welke hardware of software vereist is om dat product op de markt te brengen. Kan het bedrijf dit allemaal leveren? En hoeveel gaat dat kosten? Het belangrijkste in dit proces is het stellen van goede vragen.

Bij MakerLab werken we intensief samen met de bedrijven die ons inhuren. Zij zijn namelijk de experts in hun vakgebied.  Zij weten wat er al is, hoe hun markt zich tot nu toe gedraagt en hoe hun huidige producten tot stand zijn gekomen. Vaak zit er enorm veel kennis in het bedrijf en dat heeft geleid tot de wil om te innoveren. Wij zijn er om te helpen met dit innovatietraject. Daar ligt ook onze kracht.Dit doen we onder meer door te onderzoeken waar de grote risico’s liggen, door de juiste vragen te stellen en hiermee risicovolle aannames bloot te leggen. Deze risicovolle aannames kunnen we vervolgens voor het bedrijf testen. Afhankelijk van het testdoel kiezen we de juiste methode. Denk bijvoorbeeld aan vragenlijsten, simpele prototypes of landingspagina’s. 

Met risicomanagement halen we niet alleen risico’s weg, maar hiermee versterken we ook het product of de service. We krijgen tijdens het de-risken ook inzichten, waarmee de innovatie nog verder ontwikkeld kan worden. En er dus nog beter op wordt. Zo gaat de productontwikkeling hand in hand met de-risking.


De-risking binnen een grote organisatie


Een goed voorbeeld van het belang van de-risking zien we bij een grote corporate waar wij veel mee samenwerken. Bij deze organisatie was de behoefte voor een extra service al gevalideerd.

Maar om deze service te implementeren, moet je wel met álle stakeholders rekening houden. Van IT tot de klantenservice en van de juridische afdeling tot en met de data verwerking. Iedere afdeling heeft eigen kpi's en een unieke werkwijze. Als je de innovatie succesvol wilt implementeren, is het belangrijk dat het een match is met de bestaande skills en methoden van de betrokken afdelingen. 

De eerste stap is begrijpen hoe het huidige proces verloopt en welke belangen iedere afdeling heeft. Dit moet goed in kaart gebracht zijn voor de implementatie. Zo weet je welke belangen knellen. Afdelingen moeten op één lijn zitten, anders loopt je innovatie tijdens het implementatieproces stuk.

Door vooraf dit soort zaken goed op orde te hebben, is de kans dat je innovatie op de markt komt en blijvend succesvol is veel groter. En dát is het doel van MakerLab.

De-risking bij kleinere organisaties


MakerLab ondersteunt ook kleinere organisaties en projecten, zoals Hacking Health.  Dit is een hackathon, waarbij deelnemers en zorgprofessionals in drie dagen een innovatie bedenken, uitwerken en voorleggen aan zorginstanties. De-risking is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom coacht MakerLab de groepen die meedoen aan deze hackathon.

Hoe gaat dit in zijn werk? In de eerste plaats wordt er gekeken naar een doelgroep en de pijnpunten die deze doelgroep heeft. Na de hackathon hebben we ook een ‘Stakeholder mappen workshop’ gegeven aan de winnende groepen. Om dieper in te gaan op de gekozen innovaties.

Wie zijn de stakeholders? Wat zijn de waarde- en geldstromen? En waar liggen de meest risicovolle aannames?  Er zijn vaak veel meer stakeholders betrokken dan je van te voren verwacht. De patiënt betaalt namelijk niet altijd voor de zorg, vaak zijn ook andere organisaties betrokken.

We kijken waar het geld vandaan komt, wie de belangrijkste stakeholders zijn, welke kpi's de stakeholders hebben en wat het budget voor de innovatie is. Dit zijn belangrijke punten in de de-risking. Door de risico’s in kaart te brengen, kun je deze stelselmatig valideren en wegnemen. Uit de Hacking Health komen veel mooie resultaten, zoals start-ups of innovaties die door grotere organisaties worden opgepakt.

Risicomanagement binnen MakerLab


Het is fijn dat we bij MakerLab altijd kunnen sparren met collega's. Ook delen we ervaringen met elkaar, zodat iedereen daarvan ‘meeleert’. Die ervaring is aan de ene kant een verrijking, maar aan de andere kant een uitdaging. We kunnen niet zomaar terugvallen op validatie methodes die de vorige keren werkten. Ieder project is anders en het is belangrijk om je dat te realiseren. Ook op dat vlak helpen we elkaar scherp te blijven.