12/10/2022

Game prototyping - De kans tastbaar maken voor BNNVARA

Serra Alink

B2B Marketeer

Publieke omroep BNNVARA streeft met haar programma’s naar een open en sociale samenleving. Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht waar je bent geboren, hoe je lichaam werkt, op wie je valt of wie je wilt zijn. Daarbij richt BNNVARA zich onder andere op generatie Z.

Met de interactieve game ‘Oordeel’ wil BNNVARA een bijdrage leveren aan dat doel. Met behulp van ‘hearables’ kunnen jongeren via deze game op een ongedwongen manier het gesprek aangaan met hun ouders of verzorgenden, en zo hun stem laten horen over belangrijke maatschappelijke onderwerpen.

Vanuit het hart van een stagiair, zo de innovatie-molen in, onder begeleiding van Innovatiestrateeg Maartje van Beuningen.

Wat doet een Innovatiestrateeg bij BNNVARA?

‘Als innovatiestrateeg onderzoek ik wat BNNVARA over 5 jaar kan zijn. Daar horen vragen bij als ‘wat is media over 5 jaar?’, ‘wie zijn dan de gebruikers en wat zijn de verhalen die zij willen horen?’, ‘wat zijn de platformen van de toekomst?’, en ‘via welke technieken kunnen we die verhalen vertellen’?

De core business van BNNVARA is natuurlijk beeld en geluid, we maken voornamelijk programma's voor tv, radio en online. Maar we weten óók dat jongeren steeds minder tv kijken. Hoe gaan we deze voor ons belangrijke doelgroep dan toch bereiken zodat we samen kunnen werken aan de maatschappij die wij voor ogen hebben?’

En?

‘Een van onze vragen is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren een stem krijgen in discussies over maatschappelijke onderwerpen? Hoe zorgen we ervoor dat zij de mogelijkheid krijgen om te bespreken wat zij zien via de kanalen die ze wél gebruiken, bijvoorbeeld TikTok, Discord, of in ieder geval iedere andere bron dan het acht uurjournaal of andere ‘klassieke’ nieuwsmedia?

Met ‘Oordeel’ bedachten we een game waarmee we jongeren helpen de conversatie met hun ouders/verzorgers aan te gaan, de volwassenen die het meest dichtbij staan. Het is een interactief online spel, waarbij met behulp van hearables (oordopjes) twee spelers uitgedaagd worden met elkaar te praten over maatschappelijke onderwerpen. Eerste iteraties, klein opgezet en met vooral kwalitatief onderzoek, lieten zien dat de game potentie had bij de bewuste doelgroep.’ 

Wanneer kunnen we hier iets van zien?

‘Het is inmiddels live! Daar ben ik trots op, we hebben er hard voor gewerkt. Want om onze opdrachtgever, de NPO, te overtuigen van een concept is ‘potentie’ niet genoeg. Wij presenteren een idee alleen als we weten: we verwachten voldoende gebruikers én we verwachten dat bij dat aantal gebruikers we ons doel daadwerkelijk gaan bereiken: jongeren helpen het gesprek aan te gaan met hun ouders.

Game prototyping_BNNVARA_Oordeel op een smartphone
Speel 'Oordeel': oordeel.bnnvara.nl

Dit was ook het moment waarop we MakerLab hebben aangehaakt om ons met behulp van een Concept Accelerator te helpen die stap verder te zetten.'

Wat was jullie vraag?

'Wij hebben MakerLab gevraagd om de kans tastbaar te maken. Hoeveel mensen zullen dit gaan spelen? Wat moeten wij gaan verbeteren zodat het ook echt speelbaar wordt voor een grotere groep, zodat ik weet bij welke titel en welke presentator het uiteindelijk kan aansluiten?'

Waarom hebben jullie dit niet zelf gedaan?

'We hadden de wens om dit groter te testen in een proces waarin alle betrokkenen weten: dit is waarom we het zo maken, want daarmee meten we wat we willen meten, en weten we wat we willen weten.

Dan heb je bijvoorbeeld een echt goed prototype nodig. Het was op dit moment belangrijk dat de game solide zou zijn: goed geprogrammeerd, met een werkend scoresysteem, visueel aantrekkelijk en professioneel. En ik kan niet als facilitator en innovatiestrateeg een game gaan programmeren.

Snelheid was ook wel een ding…'

Leg dat eens uit?

'Innoveren is niet de core business van BNNVARA, dat is mooie programma’s maken. Dat betekent dat mijn afdeling minder te maken heeft met deadlines. Dat vertraagt.

MakerLab bracht snelheid: het gaat gebeuren, het gaat goed gebeuren, en je weet precies hoe lang het gaat duren. We hebben een partij die zich inzet en die wel een deadline heeft. Daar moeten wij ons dan in schikken. En dat werkt, dat zorgt voor focus en commitment.'

Hoe heb je dat proces ervaren?

'Opvallend is dat MakerLab de restricties vaak echt even loslaat en wat stappen verder gaat. Uiteraard binnen de kaders van het initiële doel van de game, maar dat leverde een heel leuk en leerzaam proces op. Die ruimte geef ik zelf ook graag!

Ik was gewoon heel blij met het team wat ik had. Iedereen is zo enthousiast, iedereen denkt mee, er zit energie in.

Het heeft geresulteerd in een heel sterk prototype, goed speelbaar, dat ons de juiste inzichten bood om dit concept door te ontwikkelen.'

Lees hier inhoudelijk meer over deze case.