13/11/2023

Innovatiedilemma’s: muis vs olifant

Evelien Veldhuijzen

Lead Innovation Design

Als bedrijf dat wil innoveren kom je vaak voor keuzes te staan over hoe je dit voor jouw bedrijf inricht. Er is simpelweg niet één juiste weg naar succesvolle nieuwe producten of services.


In deze serie blogs behandelen we de dilemma’s waar je tegenaan kunt lopen bij het neerzetten van je innovatiestrategie, zodat jij de goede keuzes maakt.


Vandaag: het budget voor innovatie


De wereld verandert en ontwikkelt continu. Afgelopen jaar heeft bijvoorbeeld AI de markten op zijn kop gezet. En zo ligt er weer genoeg kans of noodzaak om te innoveren. Maar is een organisatie met een klein budget hier wel tegen opgewassen? Of is er altijd een grootschalige aanpak nodig?


In deze blog gaan we in op de de voors en tegens van een klein of een groot innovatiebudget: de muis en de olifant.


Innovatiebudget


Het innovatiebudget omvat alle kosten die moeten worden gemaakt aan innovatie-inspanningen. Denk hierbij aan de personeels- en ontwikkelingskosten van de mensen die de innovatie-inspanningen uitvoeren, de inkoop of ontwikkeling van nieuwe technologieën, marketing en communicatie, het maken van prototypen en het uitvoeren van testen.


Groot budget

Het ligt voor de hand dat een groot innovatiebudget zorgt voor een langere adem, meer ruimte voor risico en de mogelijkheid om kansen te spreiden in diverse projecten. Daardoor kan je radicalere doelen nastreven: grootschaliger, meer toekomstgericht en verder afstaand van de huidige business.


Met een groot budget ben je in staat gas te geven en snelheid te maken - en zo een concurrentievoordeel bewerkstelligen - door innovatiekrachten te bundelen op een afdeling en te investeren en op te schalen wanneer initiatieven hier om vragen.


Maar er ligt ook een gevaar op de loer: geldverspilling. Er wordt te lang en te veel geïnvesteerd in initiatieven die eigenlijk weinig kansrijk zijn en/of die inefficiënt worden uitgevoerd. Dit kan komen door gebrek aan focus. Hierdoor wordt er aan te veel tegelijk gewerkt en gaan resultaten verloren of wordt er geïnnoveerd om het innoveren zonder dat het nog waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Inefficiëntie kan ook voortvloeien uit bureaucratische processen die ontstaan en zorgen voor trage besluitvorming en focus creëren op de processen in plaats van het resultaat.

En tot slot kan een groot budget ook een negatieve invloed hebben op de innovatiecultuur: mensen gaan teveel vertrouwen op financiële middelen, in plaats van op hun eigen creativiteit en ondernemerschap. Individuele verantwoordelijkheid is minder goed vast te stellen, waardoor deze soms minder gevoeld èn genomen wordt door medewerkers.

Klein budget

Daartegenover staat het kleine innovatiebudget. Met een kleiner budget loop je minder risico  en moeten initiatieven binnen afzienbare tijd hun vruchten afwerpen. Incrementele innovatiedoelen, het verbeteren van de huidige business, passen hier dan ook beter.


Een klein budget heeft als voordeel dat er vaak vanzelf focus ontstaat door de beperkte middelen. Ook kan het een positief effect hebben op de innovatiecultuur: medewerkers lopen steeds tegen beperkingen aan en worden geforceerd creatief en efficiënt te werken.


Maar een klein budget heeft ook een keerzijde: door te weinig capaciteit kun je achter de feiten aanlopen en concurrentievoordeel verliezen of kansen compleet missen door te laat te investeren. Zelfs wanneer je de kans op tijd hebt gespot en een succesvol initiatief tot stand hebt gebracht, kan het moeilijk zijn om de investeringen bij elkaar te krijgen om dit tijdig op te schalen.


Is groter altijd beter?


Heb je dus altijd een groot budget nodig? Zeker niet. Een groot budget garandeert geen succes, en sterker nog, een klein budget kan voor focus en creativiteit zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een fintech startup die met een klein team voor elkaar krijgt wat een logge bank niet lukt op een specifiek onderwerp.


Een klein budget is oké, zolang dit matcht met je doelstellingen. Deze moeten dan dicht bij huis  liggen: incrementeel. Droom je radicaler en groter - of beter gezegd, is het noodzakelijk om dat te doen - dan is het toch niet onverstandig om voor een groter budget en een grootschaligere aanpak te lobbyen.


Dit is onderdeel van een serie over innovatiedilemma’s. Lees ook de blogs over de dilemma's exploreren vs exploiteren en interne vs externe innovatiefocus.