24/3/2022

Het innovatie assessment: blokkades duiden en aanpakken

Sander Goudswaard

Partner

Hoe goed je jezelf ook kent, je kunt je eigen gedrag niet voorspellen. Daarom zijn alle vragen met 'zou' erin verboden in een beetje goed klantonderzoek. In plaats daarvan ga je op zoek naar vergelijkbaar gedrag uit het verleden en gebruikt dat als referentie.


Hetzelfde principe geldt voor het innovatie assessment. Het is een manier om blokkades die jij ervaart in je innovatiewerk te duiden en aan te pakken. Want het kan je vooraf nog zo mooi voorgespiegeld zijn, pas als je echt met je handen in de innovatiemodder zit kom je er achter hoe de vork in de innovatiesteel zit binnen jouw organisatie. 


De realiteit is vaak dat er ergens ruis op de lijn zit. De vraag is: waar? Heb je de business impact van een project wel goed genoeg in het vizier? Begrijpen je collega's wel echt wat je van ze vraagt, of zitten jullie linguïstisch niet helemaal op hetzelfde spoor? En waar wordt je als puntje bij paaltje komt eigenlijk écht op beoordeeld door het management?


Het ontbreekt vaak niet aan enthousiasme. Maar waar aan dan wel? De juiste skills? De beste tools? Steunt het management jouw innovatieprocessen of is er stiekem niet echt afstemming over? Hoe reageren collega's op je manier van werken?


Het kan allemaal tot frustraties leiden. Ongewenste energie die meer invloed heeft dan je dacht, hoopte of wilde. Het kost je vaak tijd die je liever ergens anders voor gebruikte. Of nog erger: je gaat meer dan je lief is 'rekening houden met'.


Een beetje weerstand als je innoveert, dat is op zich normaal. Maar als het jouw taak is om vernieuwing te brengen, dan is het wel handig als je die weerstand weet te duiden en aan te pakken. Zo help je immers ook jouw organisatie!

Dat kan lastig lijken, maar met een beetje hulp kun je het ongrijpbare concreet maken.


Organisatie innovatie model


Het innovatie assessment gebaseerd op het organisatie innovatie model (zie het plaatje bovenaan deze blog) kan je in deze situatie helpen met het verkrijgen van het inzicht op welke plekken actie ondernomen kan worden. Dit model richt zich op de focus van innoveren en de context waarbinnen dit in jouw organisatie plaatsvindt.


Het model laat zien dat de kern van innoveren gaat om het ontwikkelen van (nieuwe) diensten, producten of processen. Oftewel de optimale mix van technische uitvoerbaarheid (possible), de juiste business/organisatie impact (viable) en het voldoen aan een daadwerkelijke klantbehoefte (desirable).

De optimale innovatie mix

Daarnaast definieert het de randvoorwaarden, de kaders of de context van je innovatiewerk: skills, governance, cultuur en innovatiestrategie.

De interne innovatie context


Het innovatie assessment combineert kwalitatief en kwantitatief onderzoek en resulteert per element in inzichten en daaraan gekoppelde acties. Het helpt je zo om een brug te bouwen tussen strategie (de juiste dingen doen), tactiek (dingen goed doen) en de operatie (dingen doen).


Begin nu!

Direct een eerste beeld krijgen van wat zo'n assessment voor jou kan doen? Vul dan hier zelf een light versie van het kwantitatieve deel in, onze Innovatie Quickscan. Kost je ongeveer 10 minuten en geeft je een concreet beeld over de verschillende elementen die in het assessment aan bod komen.

We sturen je een analyse van jouw situatie toe, zodat jij direct een eerste stap verder bent. Klik hier om de quickscan te starten.