23/5/2023

De business design sprint: een nieuwe innovatiemethode die MakerLab voor ALfB ontwikkelde

Serra Alink

B2B Marketeer

Zelfs als je in een innovatief bedrijf zit, dan nog kan het inzetten van een extern bureau als MakerLab een fris perspectief bieden. Niels Strybos en Erwin Lenaers zijn founders van het Belgische Acco Learn for Business (ALfB). Zoals MakerLab bedrijfsvraagstukken beantwoordt, zo lossen zij leervraagstukken binnen bedrijven op. ALfB groeit snel, maar waarnaartoe? Welke markt is lange termijn lucratief? Hoe zorg je voor terugkerende inkomsten bij dit soort consultancywerk?

We spraken er met Niels Strybos en MakerLabs eigen David Lijnse over.


Kun je iets meer uitleggen over ALfB?


Niels: ’ALfB is een tak binnen Acco, een educatieve en wetenschappelijke uitgeverij in Nederland en België met een eigen drukkerij en enkele boekhandels. We focussen op leren binnen bedrijven, levenslang leren noemen wij dat.’


David: ‘Een elektricien moet bijvoorbeeld eens per jaar opnieuw zijn certificering halen. Daarvoor biedt ALfB online en offline lesmethodes aan aan de instanties die deze certificering verstrekken.’


Niels: ‘Wij zijn eigenlijk consultants. Wij leveren inhoud. Stel dat je als bedrijf een opleiding intern wil geven aan medewerkers en je weet niet hoe je ze die opleiding moet geven, dan ondersteunen wij in de ontwikkeling van leerervaringen.’


Jullie bestaan nog niet zo lang.


Niels: ‘Vier jaar geleden is ALfB opgericht vanuit het idee van een start-up binnen het moederbedrijf. Het was een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en geldstromen. Tijdens de go-to-marketfase wilden we ons richten op de medische sector, maar zijn we bij opleidingscentra terechtgekomen die vanwege corona ineens moesten schakelen en niet wisten hoe ze dat moesten doen. Wij wisten dat wel. Zo hebben we snel veel projecten kunnen binnenhalen. Dat was een fijne start.’


Klinkt alsof er genoeg innoverend vermogen is. Waarom heb je MakerLab nodig?


Niels: ‘Groeipijn is niet het juiste woord, maar ALfB groeit snel. En dat betekent dat we ook naar de toekomst moeten kijken, want er liggen een aantal uitdagingen voor ons. Erwin en ik kenden MakerLab vanuit het verleden en besloten een open vraag te stellen: waar moeten we in de toekomst naartoe? Welke richting is het beste?’


David: ‘Jullie kwamen met twee challenges bij ons: de potentie van die medtech markt en de technologievraag om terugkerende inkomsten te generen die losstaan van het bestaande consultancymodel.’


Niels: ‘Klopt. We waren nog niet zeker hoe we onze service op deze nieuwe markt konden positioneren. En of dit nu wel echt de doelgroep is waarop we onze pijlen moeten gaan richten. Daarnaast zijn we als start-up voortdurend op zoek naar duurzame businessmodellen; ook de vraag rond terugkerende inkomsten was belangrijk. Of er een behoefte was om bijvoorbeeld eigen software te ontwikkelen en te vermarkten.’


En was dat ook zo?


Niels: ‘Uiteindelijk bleek het antwoord: nee.’


David: ‘In de hoogwaardigheid van jullie geleverde service, de consultancy zelf, zit de echte kracht.’


Maar dat antwoord was er niet meteen.

Niels: ‘Klopt. De kunst van MakerLab is dat ze je uitdagen om na te denken en ook laten toegeven dat je het eigenlijk nog niet weet.’


David: ‘Ze hadden een soort design sprint nodig, maar dan strategisch van aard en gericht op bedrijfsontwikkeling. We bedachten daarom iets nieuws: de business design sprint.’


Wat is er nieuw aan?


David: ‘In een design sprint bedenk en ontwikkel je oplossingen voor een probleem van je doelgroep en valideer je welke het beste werkt. In een business design sprint gaan we echter uit van het complete businessmodel. Wat gebeurt er als we daarin gaan schuiven?’


Niels: ‘Ik vind het knap dat jullie na de start vrij snel doorhadden dat we dit breder moesten trekken. Dus niet alleen: hoe genereren we vaste omzet? Maar meer: welke strategische stappen moeten we zetten voor de toekomst?’


Hoe ziet zo’n business design sprint eruit?


David: ‘We hebben een programma van vijf dagen opgesteld, met een onderzoeksfase van enkele maanden tussen de eerste drie dagen en de laatste twee. In die eerste dagen onderzochten we hoe het bedrijf in elkaar zit. Daarna kwamen de ambities aan bod. Waar ligt die stip op de horizon?’


Niels: ‘Ik kan nogal doordrammen over bepaalde dingen, Erwin ook – lekker hak op de tak, dat zit in ons DNA. Jullie konden goed aangeven: oké, dáár zit het pijnpunt. Laten we inzoomen en kijken hoe we die hiaten kunnen wegwerken.’


David: ‘Precies. Wat is de tegenwind die jullie ervaren? En welke wind heb je mee, de kracht die je kunt putten uit je eigen team en die je helpt om naar dat punt op de horizon te komen.’


Niels: ‘Uit al die informatie kwam een aantal mogelijke scenario’s naar voren met enkele onderzoeksvragen. Met die vragen zijn we aan de slag gegaan. We hebben de markt verkend, de technologische keuze verkend en hier gefundeerde beslissingen in genomen.’


En dan twee maanden later…


Niels: ‘In dat tweede blok hebben we grote stappen gezet op het gebied van service design, zoals David het noemt. Richting professionalisering en uitbreiding.’


David: ‘We hebben voor alle strategische scenario’s hotspots gedefinieerd waarop ze kunnen verbeteren en acties aangeboden: als je dit aanpakt, dan kun je kleine stappen gaan valideren en experimenteren om de processen te automatiseren en te verbeteren. Zo konden Niels en Erwin direct aan de slag om een doel te bereiken.’


Niels: ‘We hadden bijvoorbeeld ooit een pilot gedaan voor een medtech bedrijf en hier een goed gevoel over. Maar we wisten ook dat we niet alles wisten; David kon goed pinpointen wát we precies nog niet wisten. Hij heeft het concreet gemaakt: wat hebben die klanten nodig, hoe zitten het beslissingsproces in elkaar, hoe ga je ze overtuigen?’


David: ‘Jullie hadden vooral een plan van aanpak nodig en handvatten hoe je de challenges kon tackelen.’


Niels: ‘Het heeft mij enorm geholpen om een strategie te formuleren die ik ook naar het management kon communiceren.’


Sprints zijn enorm intensief.


Niels: ‘MakerLab maakt die sprints intensief met een goede reden – je gaat in korte tijd tot de bodem, diep in de materie, met meer focus.’


David: ‘Je wordt er als team hechter van. Iedereen krijgt de ruimte om op tafel te leggen wat niet goed loopt of waar nog vragen of bedenkingen bij kunnen zijn.’


Niels: ‘Zowel Erwin als ik hebben in het verleden soortgelijke trajecten gedaan. Vaak leeft het gevoel dat dergelijke sessies beter worden georganiseerd over een langere periode, maar je merkt dat dit de motivatie en productiviteit niet altijd ten goede komt. MakerLab is to the point en hands on. Het is veel dynamischer. Nadat je drie dagen voor zo’n sprint samenzit, moet je het ook loslaten en gewoon gaan doen.’