OHRA

Hoe we een leenautoverzekering ontwikkelden voor OHRA

De uitdaging

Zijn autobezittersen -leners bereid te betalen voor een leenautoverzekering?

In het kort

De deeleconomie wordtsteeds groter. Toch bestaan er nog steeds veel drempels om spullen uit te lenenaan een ander, zo bleek uit ons gebruikersonderzoek. Kortom: haal die drempelsweg en mensen lenen vaker spullen aan elkaar uit. Een manier om zo’n drempel teweg te halen, is een verzekering. Dus ontwikkelden we op basis van eenbestaande OHRA-verzekering een gloednieuwe variant die je kan afsluiten als jede auto van iemand leent. Compleet met landingspagina, schadeformulier envoorwaarden.

 

En dat werkte: binnen eenpaar maanden sloten honderden mensen de verzekering af. Dus gingen we door met de volgende stap. Hierin gingenwe aan de slag met verschillende businessmodellen om te kijken welke het meestrendabel is. Wat is de optimale prijs? Hoe bereiken we de doelgroep? En claimenmensen eerder schade op deze verzekering dan op hun normale autoverzekering?

 

Met deze input bleven wehet concept bijschaven tot een concrete propositie. Het resultaat zie je hier. Want jaren na het oorspronkelijke idee kan je de verzekering nu gewoonafsluiten. Op deze manier draagt ook OHRA haar steentje bij aan dedeeleconomie.

De impact

Nieuwe leenautoverzekering in de markt gezet

Bijdrage aan deeleconomie

Meer mensen die hun auto uitlenen

Minder ruzies over uitgeleende auto’s

Ook een volledig nieuwe propositie in de markt zetten?

Bekijk hoe wij kunnen samenwerken
‘Ik was er vanaf het begin bij, dus vanaf het allereerste idee. Dat mensen deze verzekering nu ook daadwerkelijk kunnen afsluiten. Dat is toch supermooi?

Caat van Esch

Experiment designer Makerlab

Volgende case

pijltje

alle cases

Is het al tijd voor innovatie?

Overtuig Sander